Máng đèn HQ nổi trần M10

Model: FS 40/36×2 M10 (ĐT)
Nguồn sáng: 02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
Balát: Điện tử
Kích thước (DxRxC): (1237x300x96)mm