Kỹ Sư Bán Hàng Thiết Bị Điện Chiếu Sáng và Điện Công Nghiệp

Các phúc lợi dành cho bạn Thu nhập 8 – 10 triệu Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy [...]

05 Kỹ Sư Kỹ Thuật

Các phúc lợi dành cho bạn Thu nhập hấp dẫn, tăng Lương, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ tết Được đóng BHXH, BHYT [...]