Dây nháy đúc lõi đồng đơn màu, đổi màu

Dây nháy đúc 3014 1 hàng bóng;

Dây nháy đúc 2835 2 hàng bóng;

Dây nháy đúc 5730 2,3 hàng bóng;

Ánh sáng: Vàng, trắng, xanh lá, xanh dương, đổi màu…

0792 43 43 43